top of page

The state of (fashion) retail 2019

Jaarlijks rond de feestdagen brengt BOF - Business of Fashion - een rapport uit met de belangrijkste voorspellingen en business trends voor het nieuwe jaar. Dit jaar compleet met podcast, een interview met founder Imran Amed. Wat CUBE retail betreft is BOF een van de topbronnen voor nieuws over global fashion business. De trends in dit artikel zijn echter zeker niet alleen gericht op de fashion maar op lifestyle-retail in het algemeen.


Het Engels en de wat abstracte benadering kan om interpretatie en vertaling vragen voor onze lezers. Daarom deze blog: een samenvatting van de BOF state of fashion 2019 die wij relevant achten voor de Nederlandse lifestyle-retail, aangevuld met onze eigen tips. De aanvulling van CUBE retail staat schuingedrukt.

Happy Reading & Happy Retailing 2019!


20 business leaders vertegenwoordigen 97% global profit

2018 was eigenlijk een boven verwachting goed jaar voor global fashion. Geen enorme groei (5%) maar ook geen grote shakeout of regionale achteruitgang, wat wel verwacht werd. De groei zit in de nieuwe economieën: Azië – Afrika en wat we “opkomend Europa” noemen. Volwassen markten als Amerika en “het oude Europa” laten stabiele cijfers zien.


Voor 2019 is juist voor deze traditionele markten voorzichtigheid geboden: politieke onrust in Amerika en Europa, handelsoorlog met China, de Brexit en economische malaise in Italië maken de markt kwetsbaar en de verwachtingen onzeker.

Dat betekent dat ondernemers vooral voorzichtig en flexibel moeten zijn. Zorg dat je wendbaar bent en makkelijk je koers kunt wijzigen. Denk hierbij ten eerste aan je inkoop.


Wist je dat de top 20 fashion bedrijven wereldwijd 97% van de global profit genereren?

Het gaat hier om brands zoals Nike, PVH of Burberry en over verticale spelers zoals Inditex (nummer 1).

Als alle andere spelers gewoon zouden stoppen zou dat weinig tot niets uitmaken in de supply chain.

Verticalen worden vaak gezien als de concurrent. Merken zijn leverancier en concurrent tegelijk. De vraag voor het MKB is niet hoe we “een vuist kunnen maken”, de vraag is hoe we samen kunnen werken en vooral relevant kunnen blijven voor de klant EN voor deze top-players.


Een nieuwe segmentatie

Welke segmenten doen het goed (en dus de bedrijven in die segmenten?). Al jaren horen we dat “luxe” het goed doet. Maar wat is luxe?


BOF onderscheidt en benoemt het volgende:


Sport is en blijft een upcoming market.

In de modesegmenten zien we discount(type Primark) en value (type H&M) groeien.

Het middensegmentblijft onder druk staan of vertoont lichte krimp.

“Premium bridge”,met merken als Tommy Hilfiger, is een belangrijk segment, gevolgd door “affordable luxury” (Tory Burch) en dan luxury(Gucci).


Dat heeft naast koopgedrag te maken met demografische ontwikkelingen:

Nederland kent steeds meer “rijken”. In 2007 waren er 80.000 miljonairs. In 2015 waren dat er al 106.200 (bron-CBS).


The Millennials are here!

We moeten voor 2019 niet alleen rekening houden met het verschil tussen de prijssegmenten. Veel belangrijker wordt het om rekening te houden met de Millennial consument: 35% van de beroepsbevolking in 2020.


“De Millennials (generatie Y) zijn een demografische generatie, volgend op de pragmatische generatie X. Hoewel er geen eenduidige definitie van Millennials is, wordt deze meestal gehanteerd als geboren tussen 1980 en 2000. Hun ouders zijn veelal van de Babyboom generatie (1940-1965) of van de generatie X(1965-1980).


De Millennial generatie is inmiddels “geen kind meer”. Het is een groep dertigers die consumeert en functies bekleedt in het bedrijfsleven op alle niveaus. Een groep om rekening mee te houden dus!

Ook al een serieuze consument is de generatie daarna, generatie Z.


Generatie Y en Z hebben een totaal andere kijk op de wereld, werken, wonen en consumeren dan de generaties daarvoor. Ben jij als ondernemer een Babyboomer of X-er? Verdiep je dan in deze nieuwe consument! “Generaties” is dé manier om naar segmenten te kijken.


De belangrijkste Millennial trends volgens BOF:

1. End of ownership

2. Getting WOKE

3. Now or never

4. Radical transparency


Ad1. End of ownership - van bezit naar gebruikwordt al enkele jaren voorspeld. Maar geldt het ook voor fashion? JA zegt Imran Amed, vanaf nu wel! Het blijkt uit keiharde data: steeds meer jonge mensen huren, lenen of delen kleding. Een serieuze trend om rekening mee te houden.


“Product as a service”: Wat kunnen we leren van cases als Philips, die geen gloeilamp verkoopt maar licht verhuurt aan projecten? Miele, die geen wasmachines verkoopt maar wasbeurten? Beide producten zijn er in ieder geval duurzamer van geworden….

Omgekeerd geldt: “service as a product”. Met welke dienst creëer je zoveel waarde dat een consument bereid is hiervoor te betalen of “lid” te worden? Denk aan de personal shopper, recycle services…“End of ownership” leidt tot creativiteit, innovatie en vraagt om nieuwe business modellen.


Ad2. Getting WOKEbetekent “bewust zijn” en kan over een heel breed scala aan onderwerpen gaan: bewust van je omgeving, van elkaar, de planeet, bereid zijn om kritisch naar jezelf en anderen te kijken en om “de gevestigde orde” niet zomaar te accepteren. Vooral de jonge generatie heeft steeds meer interesse in sociaal/maatschappelijke doelen. We zien ook dat merken tegenwoordig een standpunt durven innemen in politieke of maatschappelijke kwesties en dat consumenten dan juist wel of juist niet voor dat merk kiezen. Traditioneel was het marketing adagium om daar ver vandaan te blijven. Nu lijkt kies en je wordt gekozen ook hier voor relevantie te zorgen. Wees daarin authentiek: er is een scherp zintuig en allergie voor commerciële trucjes. “Greenwashing” wordt dat genoemd.


Veel nieuwe en innovatieve business modellen ontstaan vanuit een sociaal probleem.

Sociaal ondernemen of koppeling van jouw bedrijf aan een sociaal doel kan dus interessant zijn. CUBE leestip: Zaken die je raken - Willemijn Verloop, Mark Hillen & Kaat Peeters.


Ad3: Now or never, making the purchase journey easier. Gemak en Nu zijn sleutelwoorden voor generatie Y & Z. Een shopper wil instant succes en neemt geen genoegen met wachttijden, nabestellen of alternatieven.


Dat vereist overigens dat je de “klantreis” goed in beeld hebt en dat je actief beleid voert om jouw potentiële klant cross channel activeert om naar jou toe te komen (virtueel of werkelijk), te verblijven en goed te slagen. Als we omzet als een graadmeter van succes nemen geldt in de retail: omzet = B x C x B. Omzet = Bezoekers x Conversie x Bongemiddelde.

Top 5 sales-activatie tips van CUBE retail:

1. Ken je klant en de klantreis

2. Tell en Sell crosschannel communicatiebeleid (ben je online “aanwezig” of heb je echt een communicatiebeleid?)

3. Klantgerichtheid: Hospitality & expertise bij personeel (50% van winkels is niet klantgericht in de beleving van de consument) *

4. Terugdringen van de nee-verkoop (35% nee-verkoop leidt tot direct omzetverlies)*

5. Visual merchandising: attractie- & transactiewaarde

* bekijk de volgende link: Bron Q&A


Ad 4: Radical transparency: Millennials willen werken bij en kopen van bedrijven die transparant zijn over alles.


Van productieprocessen tot managementprocessen, openheid van communicatie en eerlijkheid is geboden. We “pikken” het ook niet langer dat er een elite is (politiek of bedrijfsleven) die achter gesloten deuren de dienst uitmaakt. Kijk naar gele hesjes, Brexit of het via social media aan de kaak stellen van misstanden bij grote bedrijven.

Business modellen en ondernemen 2019

Wat betekenen de bovenstaand trends voor (fashion)retailers en hun business modellen?

5 tips:


1. Flexibiliteit.Door de onzekerheid van de markt (global, local, economisch en maatschappelijk) is het van belang snel te kunnen reageren op ontwikkelingen. Wees kostenbewust en vooral: cashflow bewust. Belangrijker dan EBITA is cashflow! (EBITA = Earnings Before deduction of Interest, Tax and Amortisation of: “absolute bruto- en nettowinst).


In de retail zit periodiek te veel kapitaal “vast” in voorraad waardoor dagelijks ondernemen soms met handen gebonden moet. Zorg voor lagere kapitaal investering en dus hogere omzetsnelheid, flexibele arbeid, minder vaste kosten en meer variabele kosten door outsourcing van activiteiten. Lean, mean en agile.


2. Selfdisruption.Durf jezelf opnieuw uit te vinden en radicaal nieuwe keuzes te maken in je business model.


Van waardepropositie tot management en organisatie. Versterken van je merk, definiëren van je relevantie. Vertaal intuitie naar een professioneel business model, bijvoorbeeld met het “Business Check hier het business model: Model Canvas


Kies voor een (nieuwe) duidelijke doelgroep. De Millennial consument & Millennial medewerker zijn key spelers.


3. Digitaliteitals kernactiviteit en kerncompetentie.


Online of offline speler, los van alle scenario’s over offline en online winkelen: digitaliteit in de klantreis is een must. Digitale taken doe je er “niet even bij” maar moeten een kernactiviteit zijn in het business model.

4. De uitdaging voor retail de komende jaren is “goede mensen”. Dit vraagt om een nieuw HR-paradigma voor de retail als werkgever. Niet “wie je zoekt” maar “wat je biedt” bepaalt succesvolle werving & binding. Werken in de retail moet leuker en gemakkelijker. Neem beloningssystemen en secundaire arbeidsvoorwaarden onder de loep. Als de arbeidsproductiviteit toeneemt zijn goede mensen ook meer waard.

5. Ten slotte: geniet van ons mooie vak. De retail is dood? Lang leve de retail!


Het hele artikel van BOF & Podcast (Engels) is te vinden via deze link0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page